Werkwijze

BuroK8 is een jong bedrijf waarbij het individu centraal staat. We zijn gespecialiseerd in begeleiden van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, relatie- en systeemproblematiek en opvoedingsondersteuning. Ook als er sprake is van verwaarlozing, vervuiling of als er sprake is van overlast is buroK8 uw partner.

Psychiatrische aandoeningen en verslaving zijn ingrijpende problemen waarvan sommige mensen genezen, maar een groot deel blijft ermee worstelen. Zij kunnen niet genezen maar wel herstellen. Leren leven met een aandoening en je hier niet mee identificeren is een proces dat de persoon en zijn of haar omgeving uiteindelijk zelf doen. BuroK8 heeft oog voor het leed, de onmacht en het stigma, maar richt zich op de eigen kracht van het individu.

BuroK8 wil samen met de hulpvrager en zijn omgeving de eigen kracht bundelen om uiteindelijk zelfstandig of met minimale ondersteuning in staat zijn om zijn of haar eigen leven vorm te geven.

Maakt U zich zorgen om uw zoon of dochter, partner, familielid, buren of bekenden neem dan contact op met uw gemeente afdeling WMO. De afdeling WMO kan de zorg uitzetten naar BuroK8. Samen met uw gemeente gaan we proberen begeleiding op te starten.

BuroK8 biedt zorg vanuit de woonomgeving van de hulpvrager. Middels huisbezoeken zal de begeleiding vorm krijgen.

Medewerkers van BuroK8 hebben jarenlange ervaring binnen de verslavingszorg, psychiatrie en de jeugdhulpverlening. Daarbij is men opgeleid als relatie- en gezinswerker en bekend met oplossingsgericht werken.