Voor Professionals

BuroK8 is gespecialiseerd in begeleiding van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, relatie- en systeemproblematiek en opvoedingsondersteuning. Ook als er sprake is van verwaarlozing, vervuiling of als er sprake is van overlast is BuroK8 uw partner.

We hebben contracten met gemeente Eindhoven, Dommelvallei +, A2 gemeenten, BOV kempen gemeenten.

Gespecialiseerde woonbegeleiding is een meerwaarde voor mensen die in behandeling zijn bij verslavingszorg of GGZ. Zeker de overgang van een klinische setting naar ambulant is een grote stap voor mensen. BuroK8 kan hierbij ondersteunen en de nazorg op zich nemen.

Medewerkers van BuroK8 hebben jarenlange ervaring binnen de verslavingszorg, psychiatrie en de jeugdhulpverlening. Daarbij is men opgeleid als relatie- en gezinswerker en bekend met oplossingsgericht werken.